Reklamační řád

JAK POSTUPOVAT:

1. PODMÍNKY PRO VÝMĚNU, NEBO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

2. REKLAMACE -  reklamacni_formular_ke_stazeni.pdf

3. REKLAMACE PŘEPRAVY

 

Vše se řídí Obchodními podmínkami viz. článek OBCHODNÍ PODMÍNKY.
Zjednodušený a přehledný výklad pro naše zákazníky.

Záruční doba: dle zákona, pokud není uvedeno jinak
Lhůta na vrácení zboží: 14 dní bez udání důvodu

Vrácení peněz: nejpozději do 14 dnů bankovním převodem, nebo složenkou České pošty

 

1.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

a) výrobek musí být kompletní (originální obal, krabice)
b) výrobek musí být opatřen originální visačkou
c) výrobek nesmí být poškozený, ani používaný
d) výrobek zasílejte s kopií dokladu o koupi (fakturou)

e) zboží zasílejte zpět na adresu provozovny: Markéta Marná (budova FOMEI), Machkova 587, 500 11, Hradec Králové 11, tel. 606335509
VRÁCENÉ ZBOŽÍ ZASLANÉ DOBÍRKOU NEPŘEBÍRÁME!!!!
ZASÍLEJTE VŽDY DOPORUČENÝM BALÍKEM. BALÍK DOPORUČUJEME POJISTIT NA UDANOU CENU!

V případě, že bude výrobek dodán kompletní a nebude jevit známky vady, bude vrácena kompletní cena zboží, vč. nejnižší ceny dopravy, což je doporučený dopis, nebo doporučený balík ČP (50,- Kč, případně 105,- Kč), dle paragrafu 1832, odst. 2.

Aerobic-shop.cz je oprávněn dle zákona naúčtovat položky:

- za nedodané visačky, či orig. obal částku až 150 Kč
- za vyčištění výrobku v případě, že výrobek lze ještě požít částku až 250 Kč/hod.

- částku za dopravné (50, 105 a v případě dobírky 135 Kč) v případě, že si kupující bez udání důvodu nepřevezme reklamaci od dopravce
a právo účtovat si skladné ve výši 20 Kč za každý započatý den po 30ti dnech od nepřevzetí.

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Výrobek lze po vzájemné dohodě vyměnit za jinou velikost, či druh zboží.
Náklady na výměnu hradí kupující, kdy cena balíku je 50 Kč, nebo 105 Kč a v případě dobírky 135 Kč.
Pokud nepožádáte o platbu převodem, bude zboží na výměnu automaticky zasíláno na dobírku balíkem za 135 Kč.

a) výrobek musí být kompletní (originální obal, krabice)
b) výrobek musí být opatřen originální visačkou
c) výrobek nesmí být poškozený, ani používaný
d) výrobek zasílejte s kopií dokladu o koupi (fakturou) a písemnou žádostí o výměnu zboží (velikost, druh zboží...)
e) zboží zasílejte zpět na adresu provozovny: Markéta Marná (budova FOMEI), Machkova 587, 500 11, Hradec Králové 11, tel. 606335509

ZBOŽÍ NA VÝMĚNU NENÍ MOŽNÉ VRÁTIT FORMOU DOBÍRKY!!!

Aerobic-shop.cz je oprávněn dle zákona naúčtovat u vráceného zboží položky:

- za nedodané visačky, či orig. obal částku až 150 Kč
- za vyčištění výrobku v případě, že výrobek lze ještě požít částku až 250 Kč/hod.

2.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Zboží na reklamaci zasílejte na adresu provozovny:
Markéta Marná (budova FOMEI), Machkova 587, 50011 Hradec Králové 11, tel. 606335509

Přiložte:

 • kopii dokladu o koupi (fakturu)
 • reklamační protokol vč. podrobného popisu důvodu reklamace (závady)
 • reklamovaný produkt (pokud možno kompletní)
 • REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ NEZASÍLEJTE DOBÍRKOU!!!

Důvody pro neuznání reklamace:

 • jedná-li se o běžné opotřebení výrobku (především u obuvi)
 • nebude-li výrobek udržován dle návodu, nebo péče o něj bude zanedbána
 • vznikne-li vada neopatrnou manipulací, či mechanickým poškozením
 • bude-li výrobek používán jiným účelům, než je určen
 • nebude-li výrobek reklamován IHNED při prvních známkách poškození a bude i nadále používán
  (na vady v pokročilém stádiu nebude brán zřetel)

 

3.

REKLAMACE PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

Výrobky zaslané přepravní službou při převzetí zkontrolujte. Pokud zjistíte poškození, okamžitě toto zjištění reklamujte u přepravce a současně nás o věci informujte.